Make your own

Printvriendelijke versie

Passerelle verzorgde twee Make Your Own sessies op de Cultuurdagen voor leerkrachten in opleiding in 2012 in deSingel.

Met deze Cultuurdagen voor studenten lerarenopleiding probeert Canon Cultuurcel hen warm te maken voor cultuur in de klas. Het plenaire gedeelte startte met een performance van Passerelle als ’good practice’. De leerlingen uit het 4de leerjaar basisonderwijs van de Heilige Familie (Berchem) brachten er hun IdentityKid met referenties naar Neil Armstrong, Michael Jackson, Lionel Messi en hun eigenste ik.

In de namiddag waren de leerkrachten in spe zelf aan de beurt. In een Make Your Own sessie van twee uren begeleidden Pol Coussement en Sarah Bostoen hen tot een toonmoment over identiteit. Gezien de achtergrond van de deelnemers en het uitgangspunt vertrokken de coaches en de deelnemers uit hun eigen zijn en kunnen. Het toonmoment had meer mee van een performance waar woord, zang, dans en beweging elkaar ontmoetten.

Pol Coussement (Passerelle): "Het was even schrikken voor de deelnemers aan de Make Your Own sessie dat ze uiteindelijk zelf moesten optreden. Aan de hand van een aantal vragen gaat de coach in gesprek met de deelnemers en komt zo persoonlijke zaken te weten. Wat wil ik doen? Wat wil ik niet doen? Ik kan zingen. Als ik spreek kan ik niet in de ogen van mijn gesprekspartner kijken... Met al die persoonlijke weetjes en kwaliteiten gaat de coach aan de slag en bouwt via een aantal oefeningen ongedwongen aan een reeks toonmomentjes. Het is dan aan de coach om via een aantal technieken ritme, linken in die toonmomenten te vinden en ze in volgorde te zetten. Veelal gebeurt dit zeer ongedwongen en valt de puzzel uiteindelijk in elkaar. De deelnemers die het er aanvankelijk moeilijk mee hadden om zelf op te treden, betrappen er zich op dat ze door mee te gaan in de oefeningen en de logica plots in hun eigen toonmoment staan en dat willen delen met een publiek. Een overwinning en beleving voor allen die zich inschreven voor een Make Your Own sessie.

Dirk Terryn (Canon Cultuurcel):"Ik vond het als toeschouwer een ontroerende ervaring. Vooral toen we op een bepaald moment onze ogen moesten sluiten om te luisteren naar de prachtige stem van één van de studenten. Dat meisje schaamde zich blijkbaar op een podium en wou enkel zingen als we haar niet konden zien. De andere studenten op het podium waren haar backup, want eenmaal we weer mochten kijken wisten we niet wie er nu gezongen had. Super dat Pol toch haar vertrouwen heeft kunnen winnen.

De passage van Passerelle op de Cultuurdagen voor leerkrachten in opleiding gebeurde niet onopgemerkt. Hierbij enkele quotes uit het rapport:
 


´Een prachtige opener (IdentityKid) die laat zien hoe een kunstenaar in een erg diverse klas aan de slag gaat met een inhoudelijk thema als identiteit.´  
(Thomas Segers)


´Na amper 2 uur (MakeYourOwn) zie je onervaren spelers samen sterk op scène staan.´ (Thomas Segers)
 


´Tijdens de openingsvoorstelling (IdentityKid) krijg ik onmiddellijk waarvoor ik kom: om geraakt te worden. De kinderen dansen allen op hun eigen manier met een aandoenlijk enthousiasme dat makkelijk het grote podium vult. De kinderen stijgen boven zichzelf uit en en de zaal geniet van zoveel durf en plezier.´ (Eric Van der Straeten)
 

neen