Missie & visie

Printvriendelijke versie

MISSIE

Passerelle vzw is een cultuureducatieve organisatie die kinderen en jongeren stimuleert en begeleidt om zichzelf via dans, expressie en perfomance zowel artistiek als persoonlijk te ontplooien. Het aanbod richt zich zowel tot jongeren met als zonder danservaring. De begeleiding gebeurt telkens door professionele medewerkers, onder een duidelijke pedagogische en artistieke visie.

Op een uitdagende, maar laagdrempelige manier dicht Passerelle de kloof tussen jongeren en het artistieke veld en maakt ze hen deelgenoot van de dynamiek binnen de Vlaamse hedendaagse dansscène.

Bij Passerelle ligt het accent steeds op dansbeleving en mede-eigenaarschap van de deelnemers.  De artistieke insteek van de kinderen en jongeren zelf is dus heel belangrijk, alsook hun actieve deelname aan het creatieve proces. Samen met de professionele artiest gaan ze een inspirerende en scheppende dialoog aan.

Passerelle werkt vaak samen met de socio-culturele speler en het onderwijs, maar heeft ook een eigen ruim aanbod voor de vrije tijd

VISIE
Binnen haar ruime en flexibele aanbod vertrekt Passerelle steeds vanuit het model van ’authentieke kunsteducatie’. Dat betekent onder meer dat er zo veel mogelijk bruggen worden gebouwd tussen de leefwereld van de jongeren en de wereld van de hedendaagse dans en dat er gestreefd wordt om de jonge deelnemers artistieke vaardigheden bij te brengen die ze ook in andere situaties kunnen gebruiken.
Passerelle neemt tijd om diepgang te creëren, om een idee voelbaar te maken (actie) en te doen begrijpen (reflectie). Ze geeft geen danslessen maar wil jongeren inzichten bieden en laten bewegen vanuit hun eigen talenten.
Met haar activiteiten zet Passerelle evenzeer in op de persoonsontwikkeling van jongeren. De jongeren nemen deel, hebben deel, leren delen, drukken zich uit en leren functioneren binnen een groep. Ze ontwikkelen een nieuwe taal, maar ook een nieuwe ‘ik’. Eentje die sterker in zijn schoenen staat en eentje die proeft van en participeert aan cultuur.
Passerelle werkt in de diepte en is steeds op zoek naar nieuwe vormen van danseducatie in Vlaanderen, mogelijke samenwerkingen met andere socio-culturele partners en inspirerende cross-overs tussen de verschillende (kunst)disciplines. De organisatie gaat voor een optimale artistieke en persoonlijke beleving van de deelnemers.

neen