good practices

Category block

danseducatie op school
/ good practices

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van ons aanbod danseducatie op school waar we bijzonder trots op zijn. Dit zijn goede praktijkvoorbeelden van onze sessies en projecten in zowel het basisonderwijs, het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs.

Op 17 en 18 otkober 2017 vonden de Cultuurdagen plaats in deSingel. De Cultuurdagen zijn een jaarlijks evenement van Canon Cultuurcel waar studenten lerarenopleiding kleuter-, lager en secundair onderwijs worden ondergedompeld in een culltuureducatiebad via workshops, lezingen en voorstellingen. Passerelle was opnieuw van de partij en mocht op 17 oktober het pleniarie gedeelte op gang trekken met een toonmoment met het vierde leerjaar van basischool Het Hinkelpad voor meer dan 1000 studenen kleuter-, en lager onderwijs. In de namiddag konden de studenten intekenen in een workshop Make your Own met Pol Coussement.  

Miroir

Voor het vierde jaar op rij werkte Passerelle samen met école Jules Michelet en Le Gymnase van Roubaix. Wat startte als een klein, grensoverschrijdend uitwisselingsproject in het kader van Transdanse (2013), groeide ondertussen uit tot heel wat meer. De ervaringen en het resultaat waren zo overweldigend dat in 2014 het project Identity KiD werd opgezet en in 2015  het project Frontières. De school ligt in één van de armste buurten in Frankrijk en wat Passerelle daar realiseert is op z’n minst bijzonder merkwaardig. In 2016 stond het resultaat van het project Miroir als volwaardige voorstelling in het programma van het kinderdansfestival, Les Petits Pas.

AQUOI - Rootsproject met Okanjongeren

OKAN staat voor Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers waarin jongeren (12-18j.) die het Nederlands niet begrijpen en spreken een jaar les krijgen. Op die manier leren ze de taal en onze cultuur. Vorig jaar realiseerde Passerelle met de Okanklassen 2014-2015 het mooie Grenzeloos. Stad Kortrijk vroeg Passerelle om dit jaar opnieuw in zee te gaan met de nieuwe OKANNERS. Water is deze keer een inspiratiebron en algauw kwam we tot de woordspeling 'à quoi' als titel.  

compilatie toonmoment basisschool Berchem op Cultuurdagen in deSingel

De Cultuurdagen voor leerkrachten in opleiding is een event van CANON Cultuurcel waarbij zij alle podia, loges en repetitielokalen van deSingel inpalmen en de eerstejaarsstudenten in een lerarenopleiding onderdompelen in een prikkelend cultuurbad. Passerelle kreeg de eer om de twee edities  van 13 en 14 oktober 2015 op gang te trekken tijdens het plenaire gedeelte. Voor een volle zaal in deSingel leverden het vierde leerjaar van de basisschool Heilige Familie (Berchem) en de 5des en 6des van de Sportafdeling van de Spectrumschool (Deurne) en elk een knap toonmoment af waar zowel organisatie als publiek verrast en ontroerd achterbleven over wat Passerelle in 3 sessies in elkaar bokste.
Basischool Sint Jozef uit Kortrijk vroeg Passerelle voor een muzisch project met de kinderen van 1ste en 2de leerjaar. De schoolpopulatie is er bijzonder divers en via actieve en participatieve cultuurprojecten wilt de school ouders en omgeving betrekken bij de talentontwikkeling van hun kinderen.
Passerelle verzorgde twee Make Your Own sessies op de Cultuurdagen voor leerkrachten in opleiding in 2012 in deSingel. Met deze Cultuurdagen voor studenten lerarenopleiding probeert Canon Cultuurcel hen warm te maken voor cultuur in de klas. Het plenaire gedeelte startte met een performance van Passerelle als ’good practice’. De leerlingen uit het 4de leerjaar basisonderwijs van de Heilige Familie (Berchem) brachten er hun IdentityKid met referenties naar Neil Armstrong, Michael Jackson, Lionel Messi en hun eigenste ik. In de namiddag waren de leerkrachten in spe zelf aan de beurt. In een Make Your Own sessie van twee uren begeleidden Pol Coussement en Sarah Bostoen hen tot een toonmoment over identiteit. Gezien de achtergrond van de deelnemers en het uitgangspunt vertrokken de coaches en de deelnemers uit hun eigen zijn en kunnen. Het toonmoment had meer mee van een performance waar woord,...

Passerelle sluit Dag van de Cultuureducatie af in de Vooruit

Passerelle werd in 2010 gevraagd om de Dag van de Cultuureducatie af te sluiten met een artistieke uitsmijter. Choreograaf Pol Coussement en de leerlingen van het Sint-Theresia Instituut uit Kortrijk verrasten en ontroerden menig toeschouwer met hun performance in Kunstencentrum De Vooruit.