Identity KiD

Printvriendelijke versie

Passerelle werd in 2010 gevraagd om de Dag van de Cultuureducatie af te sluiten met een artistieke uitsmijter. Choreograaf Pol Coussement en de leerlingen van het Sint-Theresia Instituut uit Kortrijk verrasten en ontroerden menig toeschouwer met hun performance in Kunstencentrum De Vooruit.
 

Passerelle sluit Dag van de Cultuureducatie af in de Vooruit

Leo Bormans (ex-hoofddredacteur KLasse): “Op twee namiddagen hebben ze een dans gemaakt over hun identiteit. Ze blijken die graag te verstoppen door hun kleren over hun hoofd te trekken. Maar terwijl ze daar samen op dat grote podium iets staan te doen, zegt het verhaal in mij dat zij bezig zijn met te groeien in cultuur. Ze ontroeren me. Ik besef dat wij alleen maar leren en groeien door krachtige emotionele ervaringen.”

Identity KiD is een workshop die Pol Coussement vaker geeft in scholen en waarin hij werkt rond de identiteit van de leerlingen, de kledij die ze dragen, de muziek die ze beluisteren, de sporters die ze bewonderen,... In 2011 werd deze format werd opnieuw bovengehaald en werkte Passerelle met de leerlingen van het zesde leerjaar van de basisschool De Muze uit Gent rond het thema identiteit. In twee halve dagen werd er met hun talenten een korte performance in elkaar gezet. Een collage van impressies en beelden rond identiteit.

Canon Cultuurcel toonde deze performance als ’good practice’ op de Dynamodag van 9 november 2011 in Gent (Muziekcentrum, Bijlokesite).

Passerelle inspireert op Dynamodag in het KasK te Gent

In 2012 werd Identity KiD opnieuw uit de kast gehaald voor de Cultuurdagen voor leraren in opleiding in deSingel. Voor deze editie werkte Pol Coussement met de leerlingen van het 4de leerjaar uit de basisschool Heilige Familie in Berchem. Op enkele uren tijd maakte hij samen hen een korte voorstelling die getoond werd als kick-off van deCultuurdagen voor leraren in opleiding in deSingel. Ze brachten er hun IdentityKid met referenties naar Neil Armstrong, Michael Jackson, Lionel Messi en hun eigenste ik. Dit toonmoment– gemaakt in 3 sessies van 2u – werd bijzonder enthousiast onthaald door de leerkrachten in spe. De bedoeling was de leerkrachten in opleiding te tonen wat je op korte termijn met kinderen kan bereiken tijdens een dansworkshop.

 

Luc Vielfont (leraar van het vierde leerjaar): " Het belangrijkste voor mij is dat die voorstelling uit de kinderen zelf kwam. Het was geen opgelegd stukje. Tjdens een eerste gesprek heeft Pol gevraagd waar de kinderen fan van zijn, wat ze doen, wat ze graag zien,... al die elementen heeft hij gebruikt om bewegingen te zoeken, muziek, stukjes tekst. Als er een leerling iets leuks kon, een grappige move of zo, dan ging dat ook in de voorstelling. En of je nu een houten klaas bent of al vijf jaar danst, iedereen werd betrokken. Voor het project begon was ik een beetje bezorgd over bepaalde leerlingen, ik vroeg me af of het bij hen wel zou aanslaan. Maar ze hebben me stuk voor stuk kunnen verbazen."