projecten

Category block

danseducatie op school
/ projecten

Projecten bestaan uit een reeks van workshops over meerdere dagen, op vraag en maat van de organisator, voor deelnemers zonder of met ervaring. Elk project vertrekt vanuit de deelnemers en wordt begeleid door een professionele choreograaf. Dankzij de langere duurtijd is er tijd voor reflectie en verdieping. Het project moet zowel voor de deelnemer als voor de choreograaf inhoudelijk zinvol zijn. Proces en beleving staan hierin centraal. De ervaring leert ons dat jongeren willen delen in wat ze hebben gemaakt.  Deze projecten eindigen dus vaak in een informeel toonmoment.
 

Radio RKG: dansproject @ De Wissel

Buso De Wissel Genk is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Stad Genk. Sarah Leenders begeleidde de leerlingen in een dansproject.

Home Again

ism De Grote Post en de OKAN(OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers)-klas van de Petrus & Paulusscholen werkt Passerelle aan het project Home Again. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers.

DNeye

DNeye is een grensoverschrijdend project tussen een freinetschool De Levensboom uit Marke en école Jules Michelet uit Roubaix. In dit danseducatief uitwisselingsproject komen naast het artistieke ook de taal, gebruiken en cultuurverschillen aan bod. Via gezamenlijke én aparte workshops gaan de kinderen uit beide scholen op culturele ontdekkingstocht bij elkaar. Thema van dit project is de diversiteit in de wereld en de zoektocht naar ons eigen origine, ons DNA.
Op 16 en 17 oktober gaf Pol Coussement, samen met een lagere en een middelbare klas, de artistieke kick off voor de Cultuurdagen voor studenten lerarenopleiding in DeSingel, Internationale Kunstencampus. Organisator CANON cultuurcel pakte al meerdere malen uit met Passerrelle als 'good practice' van wat een kunstinjectie doet met een klas.
Pesten blijft een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Het initiatief ’t Zal WELzijn wil hier volop op inzetten. Als expert in danseducatie begeleidt Passerelle een aantal scholen doorheen Vlaanderen en geeft ze via dans en beweging ‘pesten’ vorm. Coaches Judith Clijsters, Kim Cras, Darline Deprez, Yentl De Werdt, Valentine Galeyn en Morgane Van Weyenbergh gingen aan de slag in 9 scholen doorheen Vlaanderen.

ZOEK compilatie

Al ruime tijd bewijst Passerelle met haar aanpak jongeren uit diverse culturen mee te nemen in een danseducatief en maatschappelijk verhaal. Dit jaar gaat Passerelle aan de slag met de OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers in Menen en Oostende. Zoek is de titel van het Okan-project in Menen, en kadert in Zielzoekers, een uitgebreide werking waarmee CC De Steiger, samen met heel wat partners, inzoomt op het vluchtelingenthema.

Er zijn Grenzen TEASER

Na de geslaagde editie van 2017  ging eind januari 2018 een nieuw OKAN-project van start. Het project is een coproductie van CC De Steiger, Grenslandscholen, Passerelle en De Figuranten. De rode draad doorheen de voorstelling wordt ‘GRENZEN’.  Op donderdag 29 maart  2018 kan je in CC De Steiger komen kijken naar het resultaat van deze intense werking. 

OKAN Oostende Aan de wand kort + interview

ism De Grote Post en de OKAN(OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers)-klas van de Petrus & Paulusscholen werkt Passerelle (Pol Coussement & Darryl Woods) aan het project . . . Aan De Wand, waarbij de leerlingen zichzelf en het publiek een spiegel willen voorhouden.
Passerelle ging aan de slag met de leerlingen  basisschool De Bever in Beveren (Roeselare). Samen met Pol Coussement werkten de kinderen van het vijfde leerjaar rond hun eigen identiteit (hun lievelingskleren, lievelingskleur, hun intieme cirkel…) In enkele sessies werd een mooi en ontroerend toonmoment gemaakt. Een verslag van dit project kan je lezen op hun blog .
Basisschool Het Open Groene uit Marke schakelde Passerelle in om hun muzische lessen te verrijken. Lot Jansen ging er aan de slag met de kinderen van het tweede en derde leerjaar. Ze experimenteerden samen met beeld en beweging, wat zowel door de leerlingen als door de leerkrachten met veel enthousiame werd onthaald.

Ver Van

De OKANklassen van het VTI & Middenschool Driehofsteden uit Kortrijk gaan voor het derde jaar op rij in zee met Passerelle. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Kinderen uit diverse landen, die enkel hun eigen moedertaal spreken, starten in deze klas om het Nederlands te leren.
Basischool Sint Jozef uit Kortrijk vroeg Passerelle voor een muzisch project met de kinderen van 1ste en 2de leerjaar. De schoolpopulatie is er bijzonder divers en via actieve en participatieve cultuurprojecten wilt de school ouders en omgeving betrekken bij de talentontwikkeling van hun kinderen.

GENTE compilatie

Begin dit jaar zetten de Petrus & Paulusscholen uit Oostende de dans-educatieve organisatie Passerelle en De Grote Post hun schouders onder een bijzonder dansproject. Wekelijks ging choreograaf Pol Coussement langs in de OKAN-klassen van Petrus& Paulus. Hij repeteerde er met een veertigtal leerlingen, allen nieuwkomers uit verschillende landen, allen met een eigen verhaal en achtergrond.

Miroir@Levensboom compil

Voor het tweede jaar op rij ging Passerelle aan de slag met de leerlingen van De Levensboom uit Marke. Het project Miroir, miroir, miroir magique... kadert in een uitwisselingsproject met école Jules Michelet uit Roubaix. Via workshops gaan de kinderen op culturele ontdekkingstocht en krijgen ze een inkijk in hedendaagse dans.

compilatie toonmoment basisschool Berchem op Cultuurdagen in deSingel

De Cultuurdagen voor leerkrachten in opleiding is een event van CANON Cultuurcel waarbij zij alle podia, loges en repetitielokalen van deSingel inpalmen en de eerstejaarsstudenten in een lerarenopleiding onderdompelen in een prikkelend cultuurbad. Passerelle kreeg de eer om de twee edities  van 13 en 14 oktober 2015 op gang te trekken tijdens het plenaire gedeelte. Voor een volle zaal in deSingel leverden het vierde leerjaar van de basisschool Heilige Familie (Berchem) en de 5des en 6des van de Sportafdeling van de Spectrumschool (Deurne) en elk een knap toonmoment af waar zowel organisatie als publiek verrast en ontroerd achterbleven over wat Passerelle in 3 sessies in elkaar bokste.

Miroir

Voor het vierde jaar op rij werkte Passerelle samen met école Jules Michelet en Le Gymnase van Roubaix. Wat startte als een klein, grensoverschrijdend uitwisselingsproject in het kader van Transdanse (2013), groeide ondertussen uit tot heel wat meer. De ervaringen en het resultaat waren zo overweldigend dat in 2014 het project Identity KiD werd opgezet en in 2015  het project Frontières. De school ligt in één van de armste buurten in Frankrijk en wat Passerelle daar realiseert is op z’n minst bijzonder merkwaardig. In 2016 stond het resultaat van het project Miroir als volwaardige voorstelling in het programma van het kinderdansfestival, Les Petits Pas.

Time Zone

Timezone, een project met een basisschool en een opvangcentrum Faro vzw en Cera lanceerden een oproep om een cultureel initiatief op touw te zetten met een kwetsbare groep.  Erfgoedcel Bie en Vormingplus MZW verzamelden twaalf organisaties uit de regio Roeselare-Kortrijk rond zich voor een project met een school in Staden en het opvangcentrum in Poelkapelle. Vanuit erfgoed kwam het thema rituelen naar voor wat bijzonder inspirerend werkt voor een dansproject met kinderen. Op de erfgoeddag presenteerden de leerlingen van het 5de & 6de leerjaar van de basisschool ’t Klavertje uit Staden samen met Passerelle een pakkende performance.
Basischool De Vierboete uit Nieuwpoort werkte samen met Passerelle voor het project Nooit meer Vrede? In 5 sessies begeleidde Pol Coussement de leerlingen in naar een toonmoment toe. Er werd een hele week gewerkt op de scène van theaterzaal City in Nieuwpoort, waar ook het toonmoment doorging op maandag 27 april 2015. Een verslag van dit project kan je vinden op hun blog. Meer foto's vind je ook terug op onze facebookpagina.

AQUOI - Rootsproject met Okanjongeren

OKAN staat voor Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers waarin jongeren (12-18j.) die het Nederlands niet begrijpen en spreken een jaar les krijgen. Op die manier leren ze de taal en onze cultuur. Vorig jaar realiseerde Passerelle met de Okanklassen 2014-2015 het mooie Grenzeloos. Stad Kortrijk vroeg Passerelle om dit jaar opnieuw in zee te gaan met de nieuwe OKANNERS. Water is deze keer een inspiratiebron en algauw kwam we tot de woordspeling 'à quoi' als titel.  

Frontières @ LeGymnase - compilatie

Frontières is een grensoverschrijdend cultuurproject waarbij Passerelle parallel aan de slag gaat met een school in Frankrijk en Vlaanderen. Dit jaar gaan we in zee met école Jules Michelet (Roubaix) en De Levensboom (Marke). Met Frontières zoeken we deze keer letterlijk te grens op. Wat betekent een grens, een begrenzing? Is een grens fysiek of zitten er ook limieten tussen onze oren? We zoeken ze alvast op.
Via Passerelle werkte Judith Clijsters met de laatstejaars van het danshumaniora MUDA te Evergem aan het dansstuk Moon Days. Moon Days maakte deel uit van hun schoolpresentatie DancEmotion. Moon Days werd een geslaagde creatie waarbij ingehouden spanning mooi werd opgebouwd.
Met de 'Groote oorlog' van 14-18 als thema ging Morgane Van Weyenbergh in zee met kinderen uit het 6de leerjaar van de school de Gulleboom in Gullegem. Tien super gemotiveerde meiden, hadden al een tijdje het thema onder de loep genomen, hun eigen inbreng was dan ook heel groot. Gedurende drie ontmoetingen werkten ze vooral rond foto's uit de oorlog: militairen, slagvelden, loopgraven…
In 2013 werd Passerelle gevraagd het educatieve luik te verzorgen van Transdanse, een grensoverschrijdend Europees uitwisselingsproject.  Pol Coussement werkte zowel met de leerlingen uit de Damiaanschool (Kortrijk) als met die uit Ecole Jules Michelet (Roubaix). Via parallelle workshops gingen de kinderen uit beide scholen op culturele ontdekkingstocht bij elkaar en kregen ze initiaties op het vlak van hedendaagse dans. De ervaring en het resultaat waren zo overweldigend dat dit bij beide leerkrachten smaakte naar meer. Daarom diende de Damiaanschool op eigen initiatief een dynamo3, een subsidieproject van CANON Cultuurcel, om in 2014 een nieuw project met Passerelle te kunnen organiseren.
Stad Kortrijk organiseerde i.s.m. Passerelle een heus podiumproject met de OKAN-klassen voor 12 tot 18-jarigen. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Kinderen uit diverse landen, die enkel hun eigen moedertaal spreken, starten in deze klas om het Nederlands te leren. Met behulp van muziek, theater, dans en film smolten de herinneringen en familieverhalen tot de fantastische theatervoorstelling “Grenzeloos” . Een bijzonder project dat niet alleen jongeren uit heel veel verschillende culturen samenbrengt, maar ook een brug slaat tussen onderwijs, cultuur en integratie.
Passerelle werd opnieuw gevraagd voor de Cultuurdag voor leraren in opleiding in DeSingel op 17 maart 2014. Voor deze editie werkte Pol Coussement met de leerlingen van 4C van het Sint Lievenscollege in Antwerpen. In 3 sessies maakte hij samen hen een korte voorstelling/performance die getoond wordt als kick-off van de Cultuurdag voor leraren in opleiding in deSingel. Passerelle sloot aan op een thema waarrond de school momenteel aan het werken was: Guernica , een bekend schilderij van Picasso dat hij maakte n.a.v. het bombarderen van het Spaanse stadje Guernica. Deze performance werd in avant-première aan leerlingen van het Sint-Lievenscollege getoond en de reacties waren heel goed.
Toen Lot Jansen eind vorig jaar plots met een ballon verscheen op de kleuterspeelplaats van basisschool Scheppers in Wetteren trok zij heel wat aandacht. Het was een speelse kennismaking met de kleuters en een kapstok voor de kleuterjuffen om Lot en het komende project aan hen voor te stellen.   Vanaf januari stapte Lot met de peuters en de kleuters in een choreografisch avontuur. Het jaarthema van de school is taal en Spetterletters sluit hierop naadloos aan. Het was telkens een uitkijken naar Lot die met de kleuters een filmpje maakte, schilderde met zaklampen, beelden uitbeeldde en zo veel meer. Op 5 februari werd Spetterletters opgevoerd tijdens het grootouderfeest.

Transdanse

Op vraag van Schouwburg Kortrijk en Danse à Lille werd Passerelle ingeschakeld om met twee basisscholen aan de slag te gaan in het kader van Transdanse.  Transdanse is een grensoverschrijdend Europees project van Schouwburg Kortrijk en Danse à Lille. Voor het educatieve luik schakelden zij Passerelle in om met twee basisscholen een project op te zetten rond het werk van choreograaf Gilles Verrièpe en zijn interpretatie van het dierencarnaval van Camille Saint-Saens. Het werd een danseducatief uitwisselingsproject waarbij naast het artistieke ook de taal, gebruiken en cultuurverschillen aan bod kwamen. Pol Coussement werkte zowel met de leerlingen uit de Damiaanschool (Kortrijk) als met die uit Ecole Jules Michelet (Roubaix). Via gezamenlijke én aparte workshops gingen de kinderen uit beide scholen op culturele ontdekkingstocht bij elkaar en kregen ze initiaties op het vlak van hedendaagse dans. Dit resulteerde in een toonmoment in het Arenatheater in Kortrijk en een toonmoment in Le...
Dromen was voor deze keer geen bedrog. De leerlingen van Middenschool en Atheneum Kortrijk zetten in hun DreamZ een mooie staalkaart van hun kunnen neer. Passerelle begeleidde dit project met Pol Coussement en Darline Deprez. In een aantal sessies begeleidden zij de studenten naar een toonmoment op hun Open Deurdag. Gefeliciteerd aan alle ’dromers’ die een dijk van een toonmoment hebben neergezet. Met dank aan Luc Depreitere voor de mooie beeldreportage.
Passerelle bracht in samenwerking met DKO Poperinge de helden uit het 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool de Waaier (Watou) ten tonele.
De leerlingen van het tweede middelbaar uit de Freinetschool De Wingerd in Gent werkten onder begeleiding van Passerelle een dansvoorstelling uit rond het thema wiskunde. Vormen, figuren, cijfers, codes en intervallen werden omgezet naar beeld en beweging.