danseducatie vrije tijd

Category block

/ danseducatie vrije tijd

Passerelle biedt danseducatieve formats in de vrije tijd aan. Dit kunnen workshops, projecten en artistieke trajecten zijn, voor zowel deelnemers zonder enige danservaring als voor dansers met ervaring.
 

Workshops zijn sessies van korte duur, van 2 tot 12 uren, die een inkijk geven op hedendaagse dans.
 

Met projecten doelt Passerelle op een langere duurtijd. Een project start vanaf 8 uren tot 20 dagen. Voorafgaand aan een project bepaalt Passerelle in overleg met de organisator welke coach er op het project wordt ingezet. Er wordt als het ware een werkwijze op maat afgesproken. 
 

Artistieke trajecten: Sinds haar ontstaan stimuleert Passerelle jongeren om zelf voorstellingen te maken in de overtuiging dat delen, deelhebben,beleven, focussen en presenteren jongeren - naast hun persoonsontwikkeling - aanzet zichzelf artistiek te overstijgen. Passerelle waakt over deze artistieke evenwichtsoefening en vindt de betrokkenheid van de deelnemers en de inhoud van de begeleiding bijzonder belangrijk.
 

Voorbeelden van het aanbod danseducatie in de vrije tijd waar we bijzonder trots op zijn, vind je bij Good practices.