IdentityKiD

Printvriendelijke versie

In 2013 werd Passerelle gevraagd het educatieve luik te verzorgen van Transdanse, een grensoverschrijdend Europees uitwisselingsproject.  Pol Coussement werkte zowel met de leerlingen uit de Damiaanschool (Kortrijk) als met die uit Ecole Jules Michelet (Roubaix). Via parallelle workshops gingen de kinderen uit beide scholen op culturele ontdekkingstocht bij elkaar en kregen ze initiaties op het vlak van hedendaagse dans.

De ervaring en het resultaat waren zo overweldigend dat dit bij beide leerkrachten smaakte naar meer. Daarom diende de Damiaanschool op eigen initiatief een dynamo3, een subsidieproject van CANON Cultuurcel, om in 2014 een nieuw project met Passerelle te kunnen organiseren.

Ook école Jules Michelet ging aankloppen bij de stad Roubaix om dit uitwisselingsproject mogelijk te maken. Beiden kregen een positief antwoord en het nieuwe project IdentityKiD is een feit.

IdentityKiD wordt dus opnieuw een grensoverschrijdend danseducatief uitwissellingsproject waarin gewerkt wordt rond de identiteit van de leerlingen, de kledij die ze dragen, de muziek die ze beluisteren, de sporters die ze bewonderen,...

Via deze blog houden beide klassen contact met elkaar en wisselen zij ervaringen uit.

Op 3 juni ging het toonmoment van l'école Jules Michelet door in Le Gymnase in Roubaix  en de Damiaanschool werd uitgenodigd voor de generale repetitie.

De dag erop was het de beurt aan de Damiaanschool, die voor hun toonmoment in het Arenatheater terecht konden.

neen