Missie & visie

Printvriendelijke versie

MISSIE

Passerelle is een cultuureducatieve organisatie structureel erkend door de Vlaamse Overheid. Passerelle begeleidt kinderen en jongeren en stimuleert hen om zich via dans, beweging, expressie en performance artistiek en persoonlijk te ontplooien. De voorbije drie jaar zette Passerelle 57 diverse coaches in. Zij dansen o.a. bij Rosas, les ballets C de la B, Needcompany, Eastman, Voetvolk, les Slovaks, P.A.R.T.S., … en vormen een brede staalkaart van de Vlaamse hedendaagse dans. Voor een aantal initiatieven is danservaring aangewezen, voor anderen hoeft het absoluut niet. Passerelle bouwde ook heel wat expertise inzake werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren op.

Op een uitdagende, maar laagdrempelige manier dicht Passerelle de kloof tussen jongeren en het artistieke veld en maakt ze hen deelgenoot van de dynamiek binnen de Vlaamse hedendaagse dansscène.

Bij Passerelle ligt het accent steeds op dansbeleving en mede-eigenaarschap van de deelnemers.  De artistieke insteek van de kinderen en jongeren zelf is dus heel belangrijk, alsook hun actieve deelname aan het creatieve proces. Samen met de professionele artiest gaan ze een inspirerende en scheppende dialoog aan.

Passerelle werkt vaak samen met de socio-culturele speler en het onderwijs, maar heeft ook een eigen ruim aanbod voor de vrije tijd

 

VISIE

Binnen haar ruime en flexibele aanbod vertrekt Passerelle steeds vanuit het model van ’authentieke kunsteducatie’. Dat betekent onder meer dat er zo veel mogelijk bruggen worden gebouwd tussen de leefwereld van de jongeren en de wereld van de hedendaagse dans en dat er gestreefd wordt om de jonge deelnemers artistieke vaardigheden bij te brengen die ze ook in andere situaties kunnen gebruiken.

Passerelle neemt tijd om diepgang te creëren, om een idee voelbaar te maken (actie) en te doen begrijpen (reflectie). Ze geeft geen danslessen maar wil jongeren inzichten bieden en laten bewegen vanuit hun eigen talenten.

Met haar activiteiten zet Passerelle evenzeer in op de persoonsontwikkeling van jongeren. De jongeren nemen deel, hebben deel, leren delen, drukken zich uit en leren functioneren binnen een groep. Ze ontwikkelen een nieuwe taal, maar ook een nieuwe ‘ik’. Eentje die sterker in zijn schoenen staat en eentje die proeft van en participeert aan cultuur.

Passerelle werkt in de diepte en is steeds op zoek naar nieuwe vormen van danseducatie in Vlaanderen, mogelijke samenwerkingen met andere socio-culturele partners en inspirerende cross-overs tussen de verschillende (kunst)disciplines. De organisatie gaat voor een optimale artistieke en persoonlijke beleving van de deelnemers.

neen