leerkracht

Category block

ons aanbod voor
/ leerkracht

Passerelle staat voor actieve cultuureducatie: leren over cultuur door zelf aan cultuur te doen. Wij werken op maat, want elke school en elke groep is anders en uniek. Net die eigenheid is ons vertrekpunt: de leefwereld van de groep en de talenten van de deelnemers staan in onze workshops telkens centraal.

Passerelle biedt zowel korte workshops, bijvoorbeeld tijdens pedagogische studiedagen of op sportdagen, alsook projecten van langere duur aan. De focus ligt op het proces, de persoonlijke ontwikkeling en de intensieve samenwerking.

Kriebelt het al om bij jullie op school op dezelfde manier aan de slag te gaan? Dan is het goed om weten dat scholen die eerder met Passerelle in zee gingen, vaak een Dynamo subsidie ontvingen via Cultuurkuur om zo hun cultuurproject op school te kunnen uitwerken.

ZOEK compilatie

Al ruime tijd bewijst Passerelle met haar aanpak jongeren uit diverse culturen mee te nemen in een danseducatief en maatschappelijk verhaal. Dit jaar gaat Passerelle aan de slag met de OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers in Menen en Oostende. Zoek is de titel van het Okan-project in Menen, en kadert in Zielzoekers, een uitgebreide werking waarmee CC De Steiger, samen met heel wat partners, inzoomt op het vluchtelingenthema.
Pesten blijft een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Het initiatief ’t Zal WELzijn wil hier volop op inzetten. Als expert in danseducatie begeleidt Passerelle een aantal scholen doorheen Vlaanderen en geeft ze via dans en beweging ‘pesten’ vorm. Coaches Judith Clijsters, Kim Cras, Darline Deprez, Yentl De Werdt, Valentine Galeyn en Morgane Van Weyenbergh gingen aan de slag in 9 scholen doorheen Vlaanderen.
Basischool De Vierboete uit Nieuwpoort werkte samen met Passerelle voor het project Nooit meer Vrede? In 5 sessies begeleidde Pol Coussement de leerlingen in naar een toonmoment toe. Er werd een hele week gewerkt op de scène van theaterzaal City in Nieuwpoort, waar ook het toonmoment doorging op maandag 27 april 2015. Een verslag van dit project kan je vinden op hun blog. Meer foto's vind je ook terug op onze facebookpagina.
Op 28 maart organiseerde het KTA van Ieper een dag rond diversiteit. De leerlingen konden intekenen voor verschillende workshops rond dit thema. Passerelle stuurde Sarah Bostoen om een workshop hedendaagse dans te verzorgen en te werken aan een korte performance om de dag af te sluiten. Een mooi voorbeeld van een smaaksessie waarbij vooral gewerkt wordt met de input van de leerlingen zelf.
Wij bieden zowel korte workshops aan, waar je kan proeven van hedendaagse dans, alsook projecten van langere duur. Bij de projecten ligt de focus ligt op het proces, verdieping, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Dit zowel voor het lager onderwijs, als voor het secundair en hoger onderwijs. Ook het deeltijds kunstonderwijs kan beroep doen op Passerelle om workshops of projecten te begeleiden. Hieronder enkele voorbeelden van workshops en projecten op scholen. Kijk ook eens onder de rubriek danseducatie op school. Nuttig om weten is dat scholen die reeds met Passerelle in zee gingen, vaak een Dynamo 3 subsidie ontvingen via CANON Cultuurcel om hun cultuurproject op school uit te werken. Meer informatie over hun werking kunt u vinden op: http://www.dynamo3.be. U kunt contact opnemen via info@passerellevzw.be of op 056 25 50 77 voor een afspraak of gesprek over een mogelijke samenwerking. Klik hier...
Op 17 en 18 otkober 2017 vonden de Cultuurdagen plaats in deSingel. De Cultuurdagen zijn een jaarlijks evenement van Canon Cultuurcel waar studenten lerarenopleiding kleuter-, lager en secundair onderwijs worden ondergedompeld in een culltuureducatiebad via workshops, lezingen en voorstellingen. Passerelle was opnieuw van de partij en mocht op 17 oktober het pleniarie gedeelte op gang trekken met een toonmoment met het vierde leerjaar van basischool Het Hinkelpad voor meer dan 1000 studenen kleuter-, en lager onderwijs. In de namiddag konden de studenten intekenen in een workshop Make your Own met Pol Coussement.  
Passerelle werd opnieuw gevraagd voor de Cultuurdag voor leraren in opleiding in DeSingel op 17 maart 2014. Voor deze editie werkte Pol Coussement met de leerlingen van 4C van het Sint Lievenscollege in Antwerpen. In 3 sessies maakte hij samen hen een korte voorstelling/performance die getoond wordt als kick-off van de Cultuurdag voor leraren in opleiding in deSingel. Passerelle sloot aan op een thema waarrond de school momenteel aan het werken was: Guernica , een bekend schilderij van Picasso dat hij maakte n.a.v. het bombarderen van het Spaanse stadje Guernica. Deze performance werd in avant-première aan leerlingen van het Sint-Lievenscollege getoond en de reacties waren heel goed.
Op maandag 1 februari 2016 organiseert CANON Cultuurcel ism Schouwburg Kortrijk en Passerelle een inspiratiedag rond cultuureducatie. Dompel je samen met collega-leerkrachten en medewerkers uit het culturele veld een hele dag onder in cultuureducatieve prikkels! Je bent tijdens deze dag niet alleen deelnemer, maar ook spreker of organisator. Iedereen krijgt 12 minuten om de ander warm te maken voor zijn dada. In de namiddag word je getrakteerd op een toonmoment van Miroir, een project van Passerelle met een school uit Roubaix. Aansluitend gaat Passerelle in gesprek met het publiek over danseducatie.Klik hier voor inschrijven en info. Deze inspiratiedag is helemaal gratis en wordt je...

Miroir@Levensboom compil

Voor het tweede jaar op rij ging Passerelle aan de slag met de leerlingen van De Levensboom uit Marke. Het project Miroir, miroir, miroir magique... kadert in een uitwisselingsproject met école Jules Michelet uit Roubaix. Via workshops gaan de kinderen op culturele ontdekkingstocht en krijgen ze een inkijk in hedendaagse dans.

Transdanse

Op vraag van Schouwburg Kortrijk en Danse à Lille werd Passerelle ingeschakeld om met twee basisscholen aan de slag te gaan in het kader van Transdanse.  Transdanse is een grensoverschrijdend Europees project van Schouwburg Kortrijk en Danse à Lille. Voor het educatieve luik schakelden zij Passerelle in om met twee basisscholen een project op te zetten rond het werk van choreograaf Gilles Verrièpe en zijn interpretatie van het dierencarnaval van Camille Saint-Saens. Het werd een danseducatief uitwisselingsproject waarbij naast het artistieke ook de taal, gebruiken en cultuurverschillen aan bod kwamen. Pol Coussement werkte zowel met de leerlingen uit de Damiaanschool (Kortrijk) als met die uit Ecole Jules Michelet (Roubaix). Via gezamenlijke én aparte workshops gingen de kinderen uit beide scholen op culturele ontdekkingstocht bij elkaar en kregen ze initiaties op het vlak van hedendaagse dans. Dit resulteerde in een toonmoment in het Arenatheater in Kortrijk en een toonmoment in Le...

Ver Van

De OKANklassen van het VTI & Middenschool Driehofsteden uit Kortrijk gaan voor het derde jaar op rij in zee met Passerelle. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Kinderen uit diverse landen, die enkel hun eigen moedertaal spreken, starten in deze klas om het Nederlands te leren.
Passerelle verzorgde twee Make Your Own sessies op de Cultuurdagen voor leerkrachten in opleiding in 2012 in deSingel. Met deze Cultuurdagen voor studenten lerarenopleiding probeert Canon Cultuurcel hen warm te maken voor cultuur in de klas. Het plenaire gedeelte startte met een performance van Passerelle als ’good practice’. De leerlingen uit het 4de leerjaar basisonderwijs van de Heilige Familie (Berchem) brachten er hun IdentityKid met referenties naar Neil Armstrong, Michael Jackson, Lionel Messi en hun eigenste ik. In de namiddag waren de leerkrachten in spe zelf aan de beurt. In een Make Your Own sessie van twee uren begeleidden Pol Coussement en Sarah Bostoen hen tot een toonmoment over identiteit. Gezien de achtergrond van de deelnemers en het uitgangspunt vertrokken de coaches en de deelnemers uit hun eigen zijn en kunnen. Het toonmoment had meer mee van een performance waar woord,...

GENTE compilatie

Begin dit jaar zetten de Petrus & Paulusscholen uit Oostende de dans-educatieve organisatie Passerelle en De Grote Post hun schouders onder een bijzonder dansproject. Wekelijks ging choreograaf Pol Coussement langs in de OKAN-klassen van Petrus& Paulus. Hij repeteerde er met een veertigtal leerlingen, allen nieuwkomers uit verschillende landen, allen met een eigen verhaal en achtergrond.
Freinetschool De Torteltuin uit Poperinge vroeg Passerelle om een smaaksessie te verzorgen tijdens de sportdag op 15 mei 2014. Passerelle stuurde Sarah Beel naar Poperinge en zij ging aan de slag met de kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Na een korte opwarming konden de kinderen kiezen uit een aantal voorwerpen, waar telkens een verhaal en een opdracht aan vastzat. Zo konden ze kiezen uit hoepels, slaaltjes, een roos, een tutu, een hoed... Een speelse introductie tot hedendaagse dans om de eigen creativiteit en bewegingsexpressie van de kinderen te stimuleren. Het plezier van de kinderen spreekt voor zich...