Wie is wie

Printvriendelijke versie

Passerelle werkt met een kleine ploeg vaste medewerkers, aangevuld door een ruime groep freelancers en vrijwilligers. Belangrijke beslissingen zijn in handen van de algemene vergadering en de raad van bestuur. 

MEDEWERKERS PASSERELLE:

POL COUSSEMENT – artistieke en zakelijke leiding
pol.coussement@passerellevzw.be

Pol Coussement is de bezieler van Passerelle en bepaalt de artistiek-inhoudelijke koers. Hij is tevens verantwoordelijk voor het financieel beleid. Pol vertegenwoordigt Passerelle in overlegstructuren, commissies, bij de overheid en de cultuureducatieve sector.

Hij begeleidt sessies en projecten voor Passerelle en heeft een grote ervaring als lesgever. 
Hij werkte hij onder meer als gastdocent aan het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie in Lier en de Ecole Supérieure Musique et Danse, Nord de France. Pol gaf workshops in o.a. Brazilië, Cyprus, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland.

Pol Coussement is een veelgevraagd spreker inzake danseducatie in binnen- & buitenland

SABINE VANHOUTTE – coördinatie
sabine.vanhoutte@passerellevzw.be

Sabine Vanhoutte staat in voor de coördinatie, communicatie en administratie van Passerelle. Ze is verantwoordelijk voor de planning en omkadering van alle activiteiten. Ze ondersteunt de educatieve projecten en overlegt met de deelnemers en coaches. Daarnaast zorgt ze voor het updaten van de website en facebookpagina en het versturen van de digitale nieuwsbrief.

Sabine komt uit de cultuursector en werkte o.a. bij Theater Antigone. Ze volgde naast een lerarenopleiding ook een opleiding aan het RITS in Brussel en heeft eveneens een dansachtergrond. 

JUDITH CLIJSTERS - artistiek medewerker
judith.clijsters@passerellevzw.be

Judith Clijsters is een gedreven danser, coach en choreografe die vanaf 1 november 2017 Passerelle deeltijds vervoegt als artistiek medewerker. Judith zal vooral de activiteiten in Limburg en Antwerpen ondersteunen en verder uitwerken. 

LETO KEUNEN - medewerker digitale media
medewerker@passerellevzw.be

Als jongste van ons team is Leto Keunen de stem van de jeugd bij Passerelle. Hoewel ze er pas bij is sinds 2020 neemt dat niet weg dat ze al jaren een warm hart heeft voor Passerelle. Zelf deed ze als kind mee aan workshops en zat ze op de voorste rij bij talrijke voorstellingen. Als studente Productdesign op de C-mine vertoeft ze voornamelijk in Genk en ondersteunt ze onze werking in het Oosten van ons land. Ze draagt haar steentje bij aan de jongerendenktank en volgt en assisteert Judith waar ze kan.

 

 

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter:  Bart Noels is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur. Hij nam de fakkel over van Liesbeth Malfait. Naast zijn voorzitterschap, werkt Noels ook  bij de intercommunale Leiedal, waar hij de  streeknetwerken ondersteunt. Dat zijn de netwerken tussen culturele centra, gemeentesecretarissen of andere belangrijke spelers binnen en buiten de grenzen van de intercommunale. Voordat hij bij Leiedal werkte, was hij hoofdbibliothecaris in Kortrijk.  

 
Raadsleden:  Dries Baeckelandt - Noemi De Clercq - Lien Vanassche - Kurt Declercq - Conny Van Gheluwe