Wie is wie

Printvriendelijke versie

Passerelle werkt met een kleine ploeg vaste medewerkers, aangevuld door een ruime groep freelancers en vrijwilligers. Belangrijke beslissingen zijn in handen van de algemene vergadering en de raad van bestuur. 

MEDEWERKERS PASSERELLE:

POL COUSSEMENT – artistieke en zakelijke leiding
pol.coussement@passerellevzw.be

Pol Coussement is de bezieler van Passerelle en bepaalt de artistiek-inhoudelijke koers. Hij is tevens verantwoordelijk voor het financieel beleid. Pol vertegenwoordigt Passerelle in overlegstructuren, commissies, bij de overheid en de cultuureducatieve sector.

Hij begeleidt sessies en projecten voor Passerelle en heeft een grote ervaring als lesgever. 
Hij werkte hij onder meer als gastdocent aan het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie in Lier en de Ecole Supérieure Musique et Danse, Nord de France. Pol gaf workshops in o.a. Brazilië, Cyprus, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland.

Pol Coussement is een veelgevraagd spreker inzake danseducatie in binnen- & buitenland

SABINE VANHOUTTE – coördinatie
sabine.vanhoutte@passerellevzw.be

Sabine Vanhoutte staat in voor de coördinatie, communicatie en administratie van Passerelle. Ze is verantwoordelijk voor de planning en omkadering van alle activiteiten. Ze ondersteunt de educatieve projecten en overlegt met de deelnemers en coaches. Daarnaast zorgt ze voor het updaten van de website en facebookpagina en het versturen van de digitale nieuwsbrief.

Sabine komt uit de cultuursector en werkte o.a. bij Theater Antigone. Ze volgde naast een lerarenopleiding ook een opleiding aan het RITS in Brussel en heeft eveneens een dansachtergrond. 

JUDITH CLIJSTERS - artistiek medewerker
judith.clijsters@passerellevzw.be

Judith Clijsters is een gedreven danser, coach en choreografe die vanaf 1 november 2017 Passerelle deeltijds vervoegt als artistiek medewerker. Judith zal vooral de activiteiten in Limburg en Antwerpen ondersteunen en verder uitwerken. 

LISA VANDERHAEGHEN - administratief medewerker
lisa.vanderhaeghen@passerellevzw.be
 

 

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter:  Bart Noels is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur. Hij nam de fakkel over van Liesbeth Malfait. Naast zijn voorzitterschap, werkt Noels ook  bij de intercommunale Leiedal, waar hij de  streeknetwerken ondersteunt. Dat zijn de netwerken tussen culturele centra, gemeentesecretarissen of andere belangrijke spelers binnen en buiten de grenzen van de intercommunale. Voordat hij bij Leiedal werkte, was hij hoofdbibliothecaris in Kortrijk.  

 
Raadsleden:  Liesbeth Malfait - Dries Baeckelandt - Bert Herrewyn - Noemi De Clercq - Lien Vanassche - Kurt Declercq

VRIJWILLIGERS

Koen Coulier, Kris Coussement, Luc Depreitere, Beverly Coorevits, Kim Cras, Marlies D'Hulst, Joke Depreitere, Bauke Devlaminck, Karen Lamberts, Liesbeth Maes, Karen Migneaux, Ine Naessens, Sofie Nuyttens, Marlies Seynaeve, Laura Simons Ines Vandenbroucke, Julie Vanhuysse, Elodie Vanneste, Céline Verhaeghe, Myriam Vancraynest, Bernadette De Deygere, Ann Soens, Morgane Van Weynenbergh, Michael Janart, Griet Catteeuw, Ann Vereecke, Ann Wattiez, Karien Loontjes, Els Vermeersch, Conny Vangheluwe, Lien Vanden Broecke, Lotte Allegaert, Rinus Quagebeur, Bryan Buddaert, Thomas Dekeyser, Frank Dekeyser, Bente Respens, Charlotte Vanmarcke, Emma Poiré, Nora Coussement, Lukas Noels, Monika Rudyte, Maya Vish, Matteus Ryan, Cheyenne Preys, Johanna Boone, Emma De Paepe, Nuria Tondat, Viktor Skatchkoff....


VRIJWILLIGERSNOTA

1. De organisatie waar het vrijwilligerswerk plaats heeft:
Vzw Passerelle
p/a Kapucijnenstraat 10
B-8500 Kortrijk
T +32 56 25 50 77
F +32 57 61 22 26
E info@passerellevzw.be
www.passerellevzw.be

2. Structuur:
Passerelle  heeft een juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten zijn verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 01/02/2005. Het ondernemingsnummer: 871.384.256.

3. Doelstellingen van Passerelle:
Passerelle wenst jongeren een inzicht te geven in het tot stand komen van creaties, door hen de kans te bieden deel te nemen aan creatieprocessen via sessies en trajecten. Daarbij leren de jongeren hoe ze zelf bewegingsmateriaal kunnen maken en benutten voor een creatie, dit alles begeleid door professionele choreografen.

4. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld:
Passerelle zet vrijwilligers in voor volgende taken:
- Fotograferen van de Passerelle initiatieven
- Filmen van het creatieproces
- meewerken aan artistieke trajecten
- technische ondersteuning bij toonmomenten en voorstellingen
- Bar en onthaal bij voorstellingen/toonmomenten
- Algemene vergadering en Raad van Bestuur

5. Verzekeringen:
De vrijwilligers bij Passerelle worden door een specifieke polis verzekerd:
- Polis vrijwilligersorganisaties: polis nr. BT/30.512.883-0000 (omvat verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand)

6. Onkostenvergoeding:
Passerelle respecteert de wettelijke bepalingen i.v.m. het vergoeden van vrijwilligers. 

7. Extra bepalingen:
Toepassing van artikel 458 strafwet: Van de vertrouwelijke informatie wordt geen misbruik gemaakt en ze wordt niet doorgespeeld aan derden.

Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen, zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op eender welke schadevergoeding.

De instelling verbindt er zich toe alle administratieve formaliteiten te vervullen die door de RVA of door andere officiële organen gevraagd worden in verband met het vrijwilligerswerk.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.