DNeye

Printvriendelijke versie

DNeye is een grensoverschrijdend project tussen een freinetschool De Levensboom uit Marke en école Jules Michelet uit Roubaix. In dit danseducatief uitwisselingsproject komen naast het artistieke ook de taal, gebruiken en cultuurverschillen aan bod.

Via gezamenlijke én aparte workshops gaan de kinderen uit beide scholen op culturele ontdekkingstocht bij elkaar. Thema van dit project is de diversiteit in de wereld en de zoektocht naar ons eigen origine, ons DNA.

DNeye

Op 18 april toonden de leerlingen van De Levensboom het resultaat aan familie en vrienden in BUDASCOOP, KOrtrijk. Check onze facbeookpagina voor een impressie van dit toonmoment: DNeye@Budascoop

In juni logeerden de leerlingen van De Levensboom voor twee dagen bij hun Franse correspondenten. Naast enkele workshops kregen ze de kans om hun versie van DNeye aan elkaar te tonen.

Op 17 juni presenteerden de leerlingen van de klas CM2 van lerares Magalie Choijnicki-Mattana hun DNeye in Le Gymnase, Roubaix.

neen