D-Code

D-Code richt zich tot kinderen en jongeren die weinig tot geen kansen krijgen om te participeren aan cultuur. We creëren contexten waarin jongeren zich thuis voelen en kunnen ontplooien. Hedendaagse dans gebruiken wij als een hefboom in hun ontwikkeling. We werken aan ontdekken, versterken, engageren, respecteren, repeteren en presenteren. In D-Code decoderen we de mentale en fysieke obstakels die kinderen en jongeren verhinderen of ontmoedigen om deel te nemen aan cultuur en cultuur te beleven.

Passerelle realiseert heel wat projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren, en zet graag in op duurzame en structurele projecten.

D-Code projecten

Re'Onna

GENK
Re’Onna, een plek waar 'de kracht van het vrouw-zijn' centraal staat.
Meer...

project x

KORTRIJK
Elke maandagavond begeleiden choreografen Amin Srasra en Sofie Nuyttens jongeren die amper tot niet participeren aan cultuur.
Meer...

Miroir D'Eux

ROUBAIX
La Pottenerie is een wijk in Roubaix waar heel wat kansarmoede heerst.
Meer...

7 B's

Bij D-Code willen we ook de drempels benoemen die leiden tot afhaken door o.a. onbekendheid, onzekerheid, demotivatie, laag zelfbeeld, onbegrip, geen perspectief.

We willen bovendien tips en ervaringen verzamelen en delen. Hiervoor maken we gebruik van het model van de 7 B’s van toegankelijkheid’.

Zie ook de bijdrage van Passerelle over cultuurparticipatie in de Praktijkgids Sociaal-Sportief Werk #1.

1. Bekend

Weet ik van het bestaan af?

2. Begrijpbaar

Begrijp ik waarover het gaat?

3. Betrouwbaar

Ken ik de organisatie en de mensen en zijn ze te vertrouwen?

4. Bereikbaar

Kan ik er makkelijk geraken?

5. Beschikbaar

Zijn de coaches en de organisatie er voor ons?

6. Betaalbaar

Hoeveel kost het en ben ik daartoe bereid om te betalen?

7. Bruikbaar

Wat kan ik ermee doen en baat het om hier tijd in te steken?

Participatieve kunstenpraktijk (DEMOS)

Het model Participatieve Kunstenpraktijk van DEMOS vormt ondertussen het DNA van Passerelle en dus ook van D-Code. Bij het ontrollen van dit programma houden we regelmatig onze werking tegen het licht van bovenvermeld model. De kennis hieromtrent zal Passerelle delen op diverse fora.

Artistiek – Heel belangrijk dat Passerelle dit voorop blijft stellen (ook wanneer de kunsten als middel worden ingezet). Passerelle kan hier bogen op een unieke ervaring en expertise. Het is als het ware onze unique selling proposition.

Participatief – De deelnemer neemt deel aan het creatiepoces en wordt ‘aandeelhouder van het proces’.

Contextueel – We houden rekening met de context en leefwereld van de jongeren. Dit model gaat verder dan het individu zelf: we creëren cultuurparticipatie bij jongeren en hun omgeving die er normaliter amper tot geen toegang toe hebben.

Transformatief – Onze ambitie is om een duurzame impact te hebben op de jongeren en hun omgeving.

Kennisdeling

blank
© Francis Vanhee

Passerelle bouwde de afgelopen jaren heel wat kennis op met betrekking tot het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Deze kennis wordt gedeeld lokaal, nationaal als internationaal via inspirerende én confronterende presentaties met stakeholders uit beleid, onderwijs, cultuur, welzijn, stad, enz.

Passerelle deelt haar kennis en praktijk met kwetsbare groepen.
  • Welke zijn de obstakels, drempels, misvattingen die ervoor zorgen dat jongeren niet participeren?
  • Hoe kunnen we het (on)zichtbare empowerment van onze danswerking benoemen?

Bovenlokale werking

Mede dankzij de steun van Stad Genk, Stad Kortrijk & de Vlaamse Overheid via het Bovenlokaal Cultuurdecreet, kan Passerelle haar werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren in Genk en Kortrijk continueren. Voordien werkten we projectmatig en beperkt in de tijd.

Nu wordt er wekelijks samengekomen en gerepeteerd. In volledige samenspraak met de jongeren werken we naar een eindproduct toe. Het traject en de persoonsontwikkeling zijn hierbij minstens even belangrijk. 

We creëren contexten waarin zij zich kunnen ontplooien. In Genk koos de groep Re’Onna als naam, in Kortrijk gingen we van start onder de naam project x

Subsidieperiode: 01-01-2021 – 31-12-2022
Vanaf 01-01-2023 wordt het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren verankerd in de structurele subsidie van Passerelle.
blank
blank
blank
blank

ARE YOU IN?

Volg Passerelle
op de voet en mis
geen enkele activiteit
of voorstelling meer!

Abonneer je meteen: