D-Code

Niet iedereen in onze maatschappij start aan dezelfde startlijn. Omwille van je huidskleur, je afkomst, je gender, een verschil in sociaal, cultureel of economisch kapitaal van je omgeving, krijg je in de samenleving meer of minder kansen. Bijgevolg is deelname aan cultuur in al zijn vormen, niet voor iedereen even toegankelijk. Cultuur wil er wel voor iedereen zijn, maar is er niet voor iedereen. Passerelle vzw spant zich, als cultuur-educatieve organisatie, in om cultuur meer democratisch te maken. Met het project D-code richt Passerelle zich bewust tot jongeren die in het algemeen weinig tot geen kansen krijgen tot cultuurparticipatie.  

De drempels die jongeren verhinderen of ontmoedigen om te participeren aan cultuur zijn vaak onzichtbaar en/of onuitgesproken. Tijdens D-code decoderen jongeren, samen met de coaches, deze mentale en fysieke obstakels. In een veilige omgeving gaan ze samen creatief aan de slag waarbij steeds wordt vertrokken vanuit hun persoonlijke sterktes. Elkaars tekorten vullen we aan en we werken als groep, met hedendaagse dans en beweging als motor, toe naar persoonlijke ontwikkeling. We werken aan ontdekken, versterken, engageren, respecteren, repeteren en presenteren. 

Mede dankzij de steun van Stad Genk, Stad Kortrijk en de Vlaamse overheid, kan Passerelle haar werking met jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare situatie in Genk en in Kortrijk continueren. Voordien werkten we projectmatig en beperkt in tijd.

Nu wordt er wekelijks samengekomen en gerepeteerd. In volledige samenspraak met de jongeren werken we naar een eindproduct toe. Het traject en de persoonsontwikkeling zijn hierbij minstens even belangrijk. Met D-Code creëren we een context waarin zij zich kunnen ontplooien. 

D-Code projecten

Re'Onna

GENK
Re’Onna, een plek waar 'de kracht van het vrouw-zijn' centraal staat.
Meer...

Andiamo!

KORTRIJK
Andiamo! is een project dat jongeren +12 jaar uitnodigt om te experimenteren met dans, woord en beweging.
Meer...

Amirah

KORTRIJK
Amirah Ayach werkt samen met choreograaf Pol Coussement aan haar eigen stuk Amirah.
Meer...

project x

KORTRIJK
Elke maandagavond begeleiden choreografen Amin Srasra en Andrea Kovacevic jongeren die amper tot niet participeren aan cultuur.
Meer...

Miroir D'Eux

ROUBAIX
La Pottenerie is een wijk in Roubaix waar heel wat kansarmoede heerst.
Meer...

Passerelle bouwde de afgelopen jaren heel wat kennis op met betrekking tot het werken met  jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
Deze kennis en expertise delen we graag met anderen. Lees er hier meer over.

ARE YOU IN?

Volg Passerelle
op de voet en mis
geen enkele activiteit
of voorstelling meer!

Abonneer je meteen: