Passerelle is een Vlaams structureel erkende cultuureducatieve organisatie (jeugddecreet) die kinderen en jongeren met of zonder danservaring laat proeven van, verdiepen in of verrassen met hedendaagse dans

De voorbije drie jaar zette Passerelle 57 diverse coaches in. Zij dansen o.a. bij Rosas, les ballets C de la B, Needcompany, Eastman, Voetvolk, les Slovaks, P.A.R.T.S., … en vormen een brede staalkaart van de Vlaamse hedendaagse dans. Voor een aantal initiatieven is danservaring aangewezen, voor anderen hoeft het absoluut niet. Passerelle bouwde ook heel wat expertise inzake werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren op.

Dit is de missie van Passerelle

Op een uitdagende, maar laagdrempelige manier dicht Passerelle de kloof tussen jongeren en het artistieke veld en maakt ze hen deelgenoot van de dynamiek binnen de Vlaamse hedendaagse dansscène.

Bij Passerelle ligt het accent steeds op dansbeleving en mede-eigenaarschap van de deelnemers.  

De artistieke insteek van de kinderen en jongeren zelf is dus heel belangrijk, alsook hun actieve deelname aan het creatieve proces. Samen met de professionele artiest gaan ze een inspirerende en scheppende dialoog aan.

Passerelle werkt vaak samen met de socio-culturele speler en het onderwijs, maar heeft ook een eigen ruim aanbod voor de vrije tijd

Onze visie

Binnen haar ruime en flexibele aanbod vertrekt Passerelle steeds vanuit het model van ’authentieke kunsteducatie’. Dat betekent onder meer dat er zo veel mogelijk bruggen worden gebouwd tussen de leefwereld van de jongeren en de wereld van de hedendaagse dans en dat er gestreefd wordt om de jonge deelnemers artistieke vaardigheden bij te brengen die ze ook in andere situaties kunnen gebruiken.

Passerelle neemt tijd om diepgang te creëren, om een idee voelbaar te maken (actie) en te doen begrijpen (reflectie). Ze geeft geen danslessen maar wil jongeren inzichten bieden en laten bewegen vanuit hun eigen talenten.

Met haar activiteiten zet Passerelle evenzeer in op de persoonsontwikkeling van jongeren. De jongeren nemen deel, hebben deel, leren delen, drukken zich uit en leren functioneren binnen een groep. Ze ontwikkelen een nieuwe taal, maar ook een nieuwe ‘ik’. Eentje die sterker in zijn schoenen staat en eentje die proeft van en participeert aan cultuur.

Passerelle werkt in de diepte en is steeds op zoek naar nieuwe vormen van danseducatie in Vlaanderen, mogelijke samenwerkingen met andere socio-culturele partners en inspirerende cross-overs tussen de verschillende (kunst)disciplines. De organisatie gaat voor een optimale artistieke en persoonlijke beleving van de deelnemers.

Het Passerelle Team

Passerelle werkt met een kleine ploeg vaste medewerkers, aangevuld door een ruime groep freelancers en vrijwilligers. Belangrijke beslissingen zijn in handen van de algemene vergadering en de raad van bestuur. 

 

Pol Coussement

artistieke en zakelijke leiding

Pol Coussement is de bezieler van Passerelle en bepaalt de artistiek-inhoudelijke koers. Hij is tevens verantwoordelijk voor het financieel beleid. Pol vertegenwoordigt Passerelle in overlegstructuren, commissies, bij de overheid en de cultuureducatieve sector. Hij begeleidt sessies en projecten voor Passerelle en heeft een grote ervaring als lesgever. Hij werkte hij onder meer als gastdocent aan het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie in Lier en de Ecole Supérieure Musique et Danse, Nord de France. Pol gaf workshops in o.a. Brazilië, Cyprus, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland. Pol Coussement is een veelgevraagd spreker inzake danseducatie in binnen- & buitenland.

blank

Sabine Vanhoutte

Coördinatie

Sabine Vanhoutte staat in voor de coördinatie, communicatie en administratie van Passerelle. Ze is verantwoordelijk voor de planning en omkadering van alle activiteiten. Ze ondersteunt de educatieve projecten en overlegt met de deelnemers en coaches. Daarnaast zorgt ze voor het updaten van de website en Facebookpagina en het versturen van de digitale nieuwsbrief.

Sabine komt uit de cultuursector en werkte o.a. bij Theater Antigone. Ze volgde naast een lerarenopleiding ook een opleiding aan het RITS in Brussel en heeft eveneens een dansachtergrond.


blank

Judith Clijsters

Artistiek medewerker

Judith Clijsters is een gedreven danser, coach en choreografe en werkt al sinds 2015 freelance voor Passerelle. Ze maakte o.a. de creaties Holding Space (2015) en I Still Remain (2020). Vanaf 2017 vervoegt ze Passerelle deeltijds als artistiek medewerker. Judith is verantwoordelijk voor de activiteiten in Limburg en Antwerpen vanuit onze tweede uitvalsbasis C-mine cultuurcentrum. 

Judith volgde haar dansopleiding aan the Northern School of Contemporary Dance (UK) en bleef daar vijf jaar plakken om te dansen en touren door Engeland en Europa met VERVE en Phoenix Dance Theatre. Ondertussen woont ze in Antwerpen en creëert ze high-intensity danswerk met humor en luchtigheid aan de basis. Dit werk wordt 50/50 geproduceerd in Nederland en België en was al te zien op het reizend Moving Futures festival, ccBe, Festival Cement, MHKA, Le Guess Who? e.a. 
 
Eveneens staat ze nauw in contact met de nieuwe generatie dansers als docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in DeSingel voor de Bacheloropleiding Dans. 
blank

Leto Keunen

medewerker digitale media

Als jongste van ons team is Leto Keunen de stem van de jeugd bij Passerelle. Hoewel ze er pas bij is sinds 2020 neemt dat niet weg dat ze al jaren een warm hart heeft voor Passerelle. Zelf deed ze als kind mee aan workshops en zat ze op de voorste rij bij talrijke voorstellingen. Als studente Productdesign op de C-mine vertoeft ze voornamelijk in Genk en ondersteunt ze onze werking in het Oosten van ons land. Ze draagt haar steentje bij aan de jongerendenktank en volgt en assisteert Judith waar ze kan.

 

 

 

 

 

Sarah Leenders

Sarah Leenders

medewerker

Sarah Leenders werkt sinds november 2017 op regelmatige basis als coach voor Passerelle vzw. Daarnaast was ze assistente van Judith Clijsters tijdens verschillende creaties in C-mine Genk. Vanaf augustus 2020 staat Sarah mee in voor de planning en omkadering van de activiteiten.

Sarah begon haar professionele danscarrière aan de Nationale Balletschool te Praag, gevolgd door een opleiding hedendaagse dans aan Northern School of Contemporary Dance in Leeds. Vervolgens heeft ze enkele jaren bij Ballet Junior de Genève gedanst. Als freelance danseres heeft Sarah verschillende projecten gedanst, zowel in binnen- als buitenland.

blank

Eline Denolf

medewerker

Eline Denolf vervoegt het vaste team vanaf 2020 en staat Pol Coussement bij op vlak van beleid, visie en missie. Ze danste sinds 2014 mee in verschillende Passerelle-producties en volgde tal van workshops. Ze begeleidt ook zelf projecten als coach.

Eline is danseres en doctoraatsstudente in theaterwetenschappen. Ze was reeds actief in de cultuursector bij o.a. BOZAR en heeft een passie voor taal en beweging.blank

Niels Bruwier

Medewerker

Niels Bruwier werkt sinds november 2020 voor Passerelle vzw, maar heeft verder geen achtergrond in de danssector. Wel deed hij ervaring op binnen de cultuursector als oprichter van het muzikaal nieuwsmedium Dansende Beren. Daarnaast was hij onder meer actief bij Kunstencentrum Vooruit en N.E.W.S. Records in Gent. Niels staat in voor communicatief en administratief werk.

Niels heeft met zijn drie diploma’s (Journalistiek, Communicatiewetenschappen en Event- en Projectmanagement) is een heel diverse achtergrond heel divers. Zijn passies bevinden zich binnen de muziek, maar zonder muziek kan er niet gedanst worden en dus wordt bij Passerelle zijn horizon uitgebreid.

Voorzitter
Bart Noels is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur. Hij nam de fakkel over van Liesbeth Malfait. Naast zijn voorzitterschap, werkt Noels ook bij de intercommunale Leiedal, waar hij de streeknetwerken ondersteunt. Dat zijn de netwerken tussen culturele centra, gemeentesecretarissen of andere belangrijke spelers binnen en buiten de grenzen van de intercommunale. Voordat hij bij Leiedal werkte, was hij hoofdbibliothecaris in Kortrijk.

Raadsleden
Liesbeth Malfait – Dries Baeckelandt – Bert Herrewyn – Noemi De Clercq – Lien Vanassche – Kurt Declercq

Koen Coulier, Kris Coussement, Thomas Dekeyser, Frank Dekeyser, Matteus Ryan, Luc Depreitere, Lukas Noels, Dries Wittouck, Jasper Vercaemer, Ann Vereecke, Ann Soens, Ann Wattiez, Karien Loontjes, Els Vermeersch, Conny Vangheluwe, Lien Vanden Broecke, Lotte Allegaert, Rinus Quagebeur, Bryan Buddaert, Bente Respens, Charlotte Vanmarcke, Emma Poiré, Nora Coussement, Monika Rudyte, Maya Vish…

1. De organisatie waar het vrijwilligerswerk plaats heeft:
Vzw Passerelle
p/a Kapucijnenstraat 10
B-8500 Kortrijk
T +32 56 25 50 77
F +32 57 61 22 26
info@passerellevzw.be
www.passerellevzw.be

2. Structuur:
Passerelle heeft een juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten zijn verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 01/02/2005. Het ondernemingsnummer: 871.384.256.

3. Doelstellingen van Passerelle:
Passerelle wenst jongeren een inzicht te geven in het tot stand komen van creaties, door hen de kans te bieden deel te nemen aan creatieprocessen via sessies en trajecten. Daarbij leren de jongeren hoe ze zelf bewegingsmateriaal kunnen maken en benutten voor een creatie, dit alles begeleid door professionele choreografen.

4. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld:
Passerelle zet vrijwilligers in voor volgende taken:
– Fotograferen van de Passerelle initiatieven
– Filmen van het creatieproces
– meewerken aan artistieke trajecten
– technische ondersteuning bij toonmomenten en voorstellingen
– Bar en onthaal bij voorstellingen/toonmomenten
– Algemene vergadering en Raad van Bestuur

5. Verzekeringen:
De vrijwilligers bij Passerelle worden door een specifieke polis verzekerd:
– Polis vrijwilligersorganisaties: polis nr. BT/30.512.883-0000 (omvat verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand)

6. Onkostenvergoeding:
Passerelle respecteert de wettelijke bepalingen i.v.m. het vergoeden van vrijwilligers. 

7. Extra bepalingen:
Toepassing van artikel 458 strafwet: Van de vertrouwelijke informatie wordt geen misbruik gemaakt en ze wordt niet doorgespeeld aan derden.

Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen, zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op eender welke schadevergoeding.

De instelling verbindt er zich toe alle administratieve formaliteiten te vervullen die door de RVA of door andere officiële organen gevraagd worden in verband met het vrijwilligerswerk.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

blank

ARE YOU IN?

Volg Passerelle
op de voet en mis
geen enkele activiteit
of voorstelling meer!

Abonneer je meteen: