Passerelle laat kinderen en jongeren met of zonder danservaring  proeven van, verdiepen in of verrassen door hedendaagse dans.

Passerelle wordt als cultuureducatieve organisatie door Vlaanderen structureel erkend. 

Passerelle brengt  jongeren samen met diverse professionele kunstenaars. De voorbije drie jaar zette Passerelle meer dan 50 coaches in, die een brede staalkaart vormen van het Vlaamse hedendaagse danslandschap (o.a. Rosas, les ballets C de la B, P.A.R.T.S., Eastman,…).

Passerelle biedt een kwalitatief aanbod op maat in zowel het onderwijs als de vrije tijd en bestrijkt daarmee heel Vlaanderen. Voor een aantal initiatieven is danservaring nodig, voor andere helemaal niet. Omdat ze een duurzame impact wil creëren op deelnemers, sector en maatschappij, zet ze in op participatieve en trajectmatige werking en deelt haar kennis rond danseducatie. Daarnaast bouwde Passerelle de afgelopen jaren veel expertise op in het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

 

Bekijk hier ons aanbod in het onderwijs.
Bekijk hier ons aanbod in de vrije tijd.

Dit is de missie van Passerelle

Passerelle gelooft in de kracht van kunstenaars en geeft hedendaagse dans, de artiesten en de methodieken een gezicht. Danseducatie en kunstenaarschap, hand in hand.

Ze ontplooit talenten bij kinderen, jongeren, coaches, organisaties en hun omgeving en brengt hen in beweging. Dit doet Passerelle op een uitdagende, maar toegankelijke manier, op maat van de jongere in zijn of haar context. 

Het accent ligt daarbij steeds op dansbeleving en mede-eigenaarschap van de deelnemers, onder het motto: wat je kan voelen kan je ook uitdragen.

Samen met de choreograaf gaan ze een inspirerende en scheppende dialoog aan. De jeugd verwerft zo artistieke en generieke competenties waardoor ze sterker in haar schoenen staat. Wendbaar en weerbaar.

Onze visie

Passerelle neemt de tijd om diepgang te creëren, om een idee voelbaar te maken en te doen begrijpen. We geven geen danslessen maar willen jongeren inzichten bieden en laten bewegen vanuit hun eigen talenten. Daarom kiezen we voor een procesmatige aanpak: duurzaam en verdiepend in plaats van de snelle hap. Hierbij hanteren we het model van ‘de participatieve kunstenpraktijk’ (Demos), gebaseerd op de volgende vier pijlers:

  • Participatief: Betrokkenheid doet de jeugd groeien, zowel op artistiek als op persoonlijk vlak. We verwachten engagement en inbreng van hen. Zo worden ze aandeelhouders van het proces.
  • Contextueel: We zijn niet blind voor wat er zich buiten het dansproject afspeelt. We creëren slimme contexten en nemen de leefwereld van de jeugd en hun omgeving mee in het verhaal. Onze praktijk doet drempels en schotten verdwijnen en bereikt groepen in de samenleving voor wie kunsteducatie geen evidentie is. Passerelle vormt, verbindt en verbreedt.
  • Artistiek: Het kunstenaarschap van onze coaches vormt een essentieel fundament. Het is precies door hun werkwijze dat jongeren ontdekken, creatief ‘outside the box’ leren denken en zich op een niet-cognitieve manier verder ontwikkelen. Passerelle werkt met een uitgebreid team van coaches dat een unieke vertegenwoordiging van het Vlaamse danslandschap vormt.
  • Transformatief: Passerelle zet letterlijk en figuurlijk de deelnemer en zijn omgeving in beweging. We verkiezen echter de term duurzaam boven transformatief. Elk project creëert een duurzame impact op het individu, de betrokken organisaties en hun omgeving.

Passerelle is steeds op zoek naar nieuwe vormen van danseducatie in Vlaanderen, mogelijke samenwerkingen met andere socioculturele partners en inspirerende cross-overs tussen de verschillende (kunst)disciplines. De organisatie gaat voor een optimale artistieke en persoonlijke beleving van de deelnemers.

Passerelle vindt het belangrijk om ieders vrije mening met respect te behandelen, ongeacht gender, geaardheid, huidskleur, religie of overtuiging. We zien iedere persoon als een gelijke en vinden elke cultuur een verrijking voor de maatschappij. Vandaar ook dat we erop toezien dat iedereen zich op de best mogelijke manier kan ontplooien bij ons, ongeacht zijn of haar afkomst. We vinden openheid een zeer belangrijke waarde en beschouwen vrije meningsuiting als een fundamenteel aspect van onze werking.

Integriteitsbeleid

Passerelle hecht veel waarde aan de integriteit van iedereen die verbonden is aan de organisatie, zodat iedereen die met Passerelle samenwerkt zich veilig en gesteund voelt. Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is subjectief en persoonlijk. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer steeds duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan, om misverstanden te vermijden. Heb je hier vragen over, dan kan je contact opnemen met het aanspreekpunt integriteit van Passerelle, Sabine Vanhoutte.
Dit kan door te mailen naar sabine.vanhoutte@passerellevzw.be of te bellen naar 056 25 50 77.

Het Passerelle Team

Team Passerelle

Passerelle werkt met een kleine ploeg vaste medewerkers, aangevuld door een ruime groep freelancers en vrijwilligers. Belangrijke beslissingen zijn in handen van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

*Sarah Leenders (3de links) heeft de Passerelleploeg verlaten.  Joke Swennen neemt haar taken over. 

Pol Coussement

artistieke en zakelijke leiding

Pol Coussement is de bezieler van Passerelle en bepaalt de artistiek-inhoudelijke koers.

De rode draad doorheen zijn werk is het inhoudelijk samenwerken van professionele dansers met amateurdansers.

Hij vertegenwoordigt Passerelle in overlegstructuren, commissies, bij de overheid en de cultuureducatieve sector. Hij begeleidt sessies en projecten voor Passerelle en heeft een grote ervaring als lesgever. Hij werkte hij onder meer als gastdocent aan het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie in Lier en de Ecole Supérieure Musique et Danse, Nord de France. Pol gaf workshops in o.a. Brazilië, Cyprus, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland.

Pol Coussement geeft lezingen rond danseducatie in binnen- & buitenland.

Sabine Vanhoutte

Coördinatie

 

Sabine Vanhoutte staat in voor de coördinatie, organisatie en administratie van Passerelle.

Ze is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en omkadering van alle activiteiten. Ze ondersteunt de educatieve projecten en overlegt met de deelnemers en coaches.

Daarnaast staat ze ook in voor de personeelsadministratie, financiële opvolging, contracten, samenwerkingsovereenkomsten, overleg met de partners, jaarverslagen,…

Sabine komt uit de cultuursector en werkte o.a. bij Theater Antigone. Ze volgde naast een lerarenopleiding ook een opleiding aan het RITS in Brussel en heeft eveneens een dansachtergrond.

 

 
 

Judith Clijsters

Artistiek medewerker

Judith Clijsters is een gedreven danser, coach en choreografe en werkt al sinds 2015 freelance voor Passerelle. Vanaf 2017 vervoegt ze Passerelle deeltijds als artistiek medewerker. Judith is verantwoordelijk voor de activiteiten in Limburg en Antwerpen vanuit onze tweede uitvalsbasis C-mine cultuurcentrum in Genk.

Judith volgde haar dansopleiding aan the Northern School of Contemporary Dance (UK) en bleef daar vijf jaar plakken om te dansen en touren door Engeland en Europa met VERVE en Phoenix Dance Theatre. Ondertussen woont ze in Antwerpen en creëert ze high-intensity danswerk met humor en luchtigheid aan de basis. Judith staat ook nauw in contact met de nieuwe generatie dansers als docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in De Singel voor de Bacheloropleiding Dans.

Joke Swennen

Administratief medewerker


 
Joke Swennen is een jonge gepassioneerde danseres. Over de jaren heeft ze meermaals samengewerkt met Passerelle in verschillende projecten (zoals  I Still Remain & Physical Podcast) en workshops als danser en als coach.
Met de kennis en ervaring die ze heeft opgedaan als danseres, stapt ze achter de schermen mee met Passerelle als administratieve medewerkster in onze vestiging te Genk.
 

Joke genoot van haar dansopleiding aan de Northern School of Contemporary Dance te Leeds (UK). Na haar opleiding focuste ze zich op kleinere projecten en verdiepte ze haar in het lesgeven. Ze staat in als dansleerkracht op verschillende plaatsen in Limburg.

 

Elise Willaert

Communicatie Medewerker

Elise Willaert staat vanaf 2022 in voor de communicatie bij Passerelle. Vroeger vond je haar vastberaden op zondag in de Chiro en tijdens de week op de dansvloer van de dansschool.

Met haar ervaring als leidster en animator, heeft ze veel affiniteit met jongeren. Na haar studies sociaal werk en een master culturele studies, staat ze te popelen om het team van Passerelle te versterken.

Flo Delemeilleure

Project medewerker


Flo werkte al enkele jaren in Kortrijk, o.a. bij Next Festival en Stad Kortrijk (Durf2030), en in Gent, bij LOD muziektheater en Par Hasard.
Na de theaterwereld keert ze nu terug naar haar jeugdpassie: hedendaagse dans.

In haar vrije tijd speelt ze muziek – alleen of met haar band Juniper -,  is ze te vinden in de sportschool of is ze alweer een nieuwe hobby rijker.


Passerello's

Jongerenambassadeuers

 

Als ambassadeurs, vormen de Passerello’s een jonge en krachtige dimensie voor Passerelle. Ze hebben een warm hart voor dans én hebben ervaring met de werking van Passerelle. Ze geven feedback op onze werking, hebben inspraak en worden betrokken bij lopende projecten van Passerelle.

Maak hier kennis met de Passerello’s. 

Interesse om zelf Passerello te worden? 
Stuur een mailtje naar info@passerellevzw.be

ARE YOU IN?

Volg Passerelle
op de voet en mis
geen enkele activiteit
of voorstelling meer!

Abonneer je meteen: