Kennisdeling

Passerelle bouwde de afgelopen jaren heel wat kennis op met betrekking tot het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Deze kennis wordt gedeeld lokaal, nationaal als internationaal via inspirerende én confronterende presentaties met stakeholders uit beleid, onderwijs, cultuur, welzijn, stad, enz.

Passerelle deelt haar kennis en praktijk met kwetsbare groepen.

  • Welke zijn de obstakels, drempels, misvattingen die ervoor zorgen dat jongeren niet participeren?
  • Hoe kunnen we het (on)zichtbare empowerment van onze danswerking benoemen?

© Francis Vanhee

7B’s

Bij D-Code willen we ook de drempels benoemen die leiden tot afhaken door o.a. onbekendheid, onzekerheid, demotivatie, laag zelfbeeld, onbegrip, geen perspectief.

We willen bovendien tips en ervaringen verzamelen en delen. Hiervoor maken we gebruik van het model van
 de 7 B’s van toegankelijkheid’.

  • Bekend: Weet ik van het bestaan af?
  • Begrijpbaar: Begrijp ik waarover het gaat?
  • Betrouwbaar: Ken ik de organisatie en de mensen en zijn te vertrouwen?
  • Bereikbaar: Kan ik er gemakkelijk geraken
  • Beschikbaar: Zijn de coaches en de organisatie er voor ons?
  • Betaalbaar: Hoeveel kost het en ben ik daartoe bereid om te betalen?
  • Bruikbaar: Wat kan ik ermee doen en baat het om hier tijd in te steken?
D-Code-7-Bs-bullets-NL

Zie ook de bijdrage van Passerelle over cultuurparticipatie in de Praktijkgids Sociaal-Sportief Werk #1.


Participatieve kunstenpraktijk (DEMOS)

Het model Participatieve Kunstenpraktijk van DEMOS vormt ondertussen het DNA van Passerelle en dus ook van D-Code. Bij het ontrollen van dit programma houden we regelmatig onze werking tegen het licht van bovenvermeld model. De kennis hieromtrent zal Passerelle delen op diverse fora.

Artistiek – Heel belangrijk dat Passerelle dit voorop blijft stellen (ook wanneer de kunsten als middel worden ingezet). Passerelle kan hier bogen op een unieke ervaring en expertise. Het is als het ware onze unique selling proposition.

Participatief – De deelnemer neemt deel aan het creatieproces en wordt “aandeelhouder van het proces”.

Contextueel – We houden rekening met de context en de leefwereld van de jongeren. Dit model gaat verder dan het individu zelf: we creëren cultuurparticipatie bij jongeren en hun omgeving die er normaliter amper tot geen toegang hebben.

Transformatief – Onze ambitie is om een duurzame impact te hebben op de jongeren en hun omgeving.

Op 4 mei 2023 geeft Pol Coussement een inspiratiesessie bij Netwerk- en studiedag Cultuurinjectie!

Met de steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling, de Vlaamse overheid, stad Kortrijk & stad Genk.

ARE YOU IN?

Volg Passerelle
op de voet en mis
geen enkele activiteit
of voorstelling meer!

Abonneer je meteen: