FRICTION

Als ambassadeurs, vormen de Passerello’s een jonge en krachtige dimensie voor Passerelle. Ze hebben een warm hart voor dans én hebben ervaring met de werking van Passerelle. Ze geven feedback op onze werking, hebben inspraak en worden betrokken bij lopende projecten van Passerelle. In 2023 werkten zij hun eigen participatietraject uit genaamd FRICTION. Wat het project precies inhoudt lees je hieronder.

WHY HOW WHAT

Mensen worden voortdurend overspoeld met informatie, fake news en opinies. Dankzij de actualiteit en sociale media zijn we onmiddellijk op de hoogte van hot topics. Men wordt dan ook geacht om steeds over elk onderwerp een mening te vormen en die met de wereld te delen. Maar een ‘foute’ mening wordt al heel snel neergesabeld. Wat is juist? Wat is fout? Wanneer is zwart echt zwart en wit toch eerder grijs?

Er is nooit één waarheid. Toch is het niet makkelijk om een mening te vormen die overal geaccepteerd wordt. Wie zich uitspreekt, wordt afgebroken of gecanceld. Wie een poging doet politiek correct te zijn, is te woke. Het lijkt alsof eender wat we doen ons een stap dichter moet brengen bij de waarheid. Maar bestaat die überhaupt?

Wij geloven van niet. Wij zijn van mening dat er niet één oplossing bestaat voor een probleem. Daarom bieden wij een aanpak die dit verschil in meningen erkent en accepteert. We onderzoeken hoe we elkaar kunnen ontmoeten ondanks een verschil in mening. En hoe we bovendien deze onenigheid als voordeel kunnen beschouwen. Kortom, hoe kunnen we elkaar ontmoeten in onenigheid?

Vanuit de huidige tijdsgeest gaan wij, vier jonge vrouwen, op zoek naar een antwoord op deze vraag. We onderzoeken hoe we onszelf en onze leeftijdsgenoten een stem kunnen bieden in complexe vraagstukken over genderongelijkheid en inclusie.

Ons onderzoek vertrekt vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen we in een samenleving waar conformiteit de norm is toch van mening verschillen?’. We gaan op zoek naar hoe we een standpunt kunnen innemen zonder een ander standpunt af te breken en hoe we een alternatief kunnen bieden voor de polariserende werking van het publiek debat. Want wij willen elkaar ontmoeten in samen- én tegenspraak.

We onderzoeken via expressie, performance en participatie op welke manieren we ontmoetingen in onenigheid kunnen realiseren. Moeten we ons blijven vasthouden aan dialogen en discussies? Of kan de ontmoeting ook fysiek gebeuren?

Complexe vraagstukken en actuele thema’s worden aangekaart via performance. Gendernormativiteit, sisterhood en concurrentie in sociale context staan hierin centraal. Wanneer zijn we te kritisch voor elkaar, wanneer zouden we een ander beter steunen? Hoe kunnen we een community opbouwen waarin we elkaar ondersteunen op (non-)verbale wijze? Gaandeweg leren we onszelf en leeftijdsgenoten hoe ze kunnen omgaan met hun eigen mening en de uitdagingen die het vormen van een opinie met zich meebrengt. Fysieke, verbale en non-verbale ontmoetingen staan hierin centraal en worden een methode om vanuit confrontatie nieuwe inzichten te laten ontstaan.

Dit traject resulteert in een onderzoek naar fysieke ontmoetingen en een hierop volgende performance met een (non-)verbale benadering (met bijbehorende video captatie). Met woord en beeld geven we inzicht in de vragen die rondspoken in de hoofden van mensen. Gesprekken met experten, collectieve performances en dansante ontmoetingen met vrienden en vreemden worden deel van een diepgaande discussie over gender, identiteit en ontmoetingen in onenigheid.

Met de steun van met de steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie en JINT vzw.

logo passerelle 2021

Passerelle is een door Vlaanderen structureel erkende cultuureducatieve organisatie die kinderen en jongeren stimuleert om zich via dans, beweging, expressie en performance artistiek en persoonlijk te ontplooien.

Laatste berichten

Volg ons op Facebook

Hoe kunnen wij je helpen?

ARE YOU IN?

Volg Passerelle
op de voet en mis
geen enkele activiteit
of voorstelling meer!

Abonneer je meteen: